Về chúng tôi
Đây là câu chuyện của chúng tôi: Cummins DKSH (Việt Nam)
Sứ mệnh
Sự hiện diện của chúng tôi

Liên tục củng cố và mở rộng các dịch vụ

cung cấp để đảm bảo sự phát triển của

quý khách hàng, đối tác và vì

một thế giới thịnh vượng hơn

Tầm nhìn
Những nhiệm vụ chúng tôi muốn thực hiện

Trở thành đối tác tin cậy của quý khách

hàng và đối tác có nhu cầu phát triển

hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam

thông qua mạng lưới toàn cầu rộng khắp

và chuyên môn vững chắc

Giá trị
Chúng tôi đã chinh phục những điều đó như thế nào
  • Chính trực
  • Trao quyền
  • Hợp tác
  • Tinh thần khởi nghiệp
  • Phát triển bền vững
Sức khỏe và An toàn
Một môi trường làm việc an toàn cho tất cả nhân viên của chúng tôi là rất quan trọng và là ưu tiên hàng đầu tại Cummins DKSH (Việt Nam)
Chúng tôi cam kết thực hiện và tuân thủ các biện pháp làm việc an toàn, đào tạo và nâng cao nhận thức cho nhân viên của chúng tôi về an toàn lao động, đồng thời khen thưởng nhân viên và các văn phòng của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện kiểm tra an toàn thường xuyên đối với tất cả các cơ sở của mình và Bộ phận Sức khỏe, An toàn và Môi trường của chúng tôi thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp một nơi làm việc an toàn cho tất cả nhân viên.
Cuối cùng, mục tiêu quan trọng nhất của chúng tôi là tạo ra một môi trường an toàn, một nơi làm việc an toàn, một cách làm việc an toàn cho nhân viên, các đối tác bao gồm cả các đối tác kinh doanh của chúng tôi để tất cả các bên liên quan có thể chủ động điều hành kinh doanh và thúc đẩy sự phát triển liên tục.
Môi trường của chúng ta
Cummins DKSH (Việt Nam) đã đầu tư vào việc bảo vệ môi trường khỏi khí thải độc hại. Chúng tôi ủng hộ việc tăng cường các quy định để cải thiện môi trường. Chúng tôi tích cực áp dụng các chính sách để phát triển các công nghệ và sản phẩm phù hợp nhằm đáp ứng các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn về giảm thiểu khí nhà kính, đồng thời thực hiện cung cấp các sản phẩm tốt hơn để giảm thiểu tác động từ hoạt động của chúng tôi đến môi trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo rằng mọi thứ chúng tôi làm đều dẫn đến một môi trường sạch hơn và lành mạnh hơn, đồng thời cung cấp các sản phẩm mang lại hiệu quả, độ tin cậy và độ bền bỉ cao.